privacy beleid

Hier op deze pagina lees je hoe ik met jouw persoonlijke gegevens omga.

Het is mijn plicht om met jouw persoonlijke gegevens zorgvuldig om te gaan en ik neem dan ook privacy van jou persoonsgegevens serieus.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met mijn privacybeleid.

Jou gegevens geef/verkoop ik nooit aan derden.

Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Willemijn Wiegmans van by willemijns, gevestigd aan Oranjelaan 48, 5251 JL Vlijmen, is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

https://www.bywillemijns.nl
Oranjelaan 48
5251 JL VLIJMEN
Telefoonnummer: 0031 657116154

Willemijn Wiegmans is de Functionaris Gegevensbescherming van het bedrijf. Zij is te bereiken via info@bywillemijns.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

Ik ben Willemijn Wiegmans van by willemijns en ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt.

HIERONDER VIND JE EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer
– Foto’s/video’s Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via willemijn@bywillemijns.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk.

IK, WILLEMIJN WIEGMANS VERWERKT JOUW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE VOLGENDE DOELEN 

Je voornaam en e-mailadres gebruik ik voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven/postkaarten, het maken van een afspraak en om bij jou en je huis te komen, als voetmassage en voelmassage behandelingen, (voorheen Navoma) nadat je met mij in zee bent gegaan. Ik doe dit alleen met de gegevens die je me gaf, nadat ik je gegevens na het maken van een afspraak heb gevraagd en die je mij hebt gegeven.

Wanneer je door jezelf of door mij bent ingeschreven voor de nieuwsbrief (kleine verhalen), blog, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van mij wilt ontvangen, kun je altijd weer uitschrijven met de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. Ik haal je e-mailadres meteen uit het bestand en wordt niet bewaard. Je persoonsgegevens worden opgeslagen in het e-mailsysteem en dit gaat via de servers van Linternet.

IK GEBRUIK 

  • Email voor eventuele vragen/je te bedanken of anderszins
  • Email voor facturatie
  • Email voor verzenden van nieuwsbrief
  • Email voor verzenden van blog
  • Numbers van Mac als CRM systeem
  • Mobiel/signal/whatsapp voor afspraak maken en/of bevestigen
  • Mobiel/signal whatsapp voor facturatie
  • Mobiel/signal/whatpp voor klanten om te bedanken
  • De enige automatische verwerking is als jij je uitschrijft of inschrijft voor mijn tips. Indien je emailadres bekend is door een eerder behandeling (huis of voetbehandeling), kan deze voor nieuwsbrief of blog worden gebruikt en ingezet. Jouw gegevens blijven bij mij en worden nimmer aan derden overgedragen. Verder wordt je ingeschreven op een lijst of je wordt door mij van de lijst afgehaald.

HOE LANG BIJ WILLEMIJN GEGEVENS BEWAART

bij willemijn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een 7 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Alle gegevens die geen effect hebben op de administratie van by willemijns, zullen worden verwijderd, inclusief uw telefoonnummer. 

JOUW RECHTEN

Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek.
bij willemijn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact, je mag me hier altijd op aanspreken. Stuur een email naar info@bywillemijns.nl 

Dankjewel voor het vertrouwen.